ฟลอร์ เปิดให้ฝึกซ้อม 24 ชั่วโมง
Dance studio open 24 hour for practice

 

เรียนลีลาสแบบกลุ่ม เพื่อการเข้าสังคม
เพื่อสุขภาพ, เพื่อสร้างบุคคลิกภาพที่ดี,
เพื่อสลายผ่อนคลายความเครียด
เพื่อปูทางฝึกซ้อมไปสู่การแข่งขันระดับสากล

Click for detail..
<< มาเรียนเต้นรำกันเถอะ
 
 


ดู Siri Dance Sport Center ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Siri Dance Sport Center - 1546 Pattanakarn Raod, Suan-Luang, bangkok10250, thailand
Tel. 66-2-7226602-10 , Fax. 66-2-722-6612 Email: info@bangkok-hotel.com2005-2010 all rights reserved by thai-DanceSport.Com